Hur knyter jag besiktningspunkter till ett objekt/fastighet?

För att kunna utföra besiktningar måste objektet/fastigheten ha besiktningspunkter. Du måste därför knyta besiktningspunkter som finns i biblioteket för besiktningspunkter (se avsnittet, hur skapar jag en mall med besiktningspunkter).

Du behöver bara knyta besiktningspunkter en gång till objektet/fastigheten. Varje gång du startar eller bokar en besiktning hämtas dessa automatiskt. Om du vill göra ändringar är det bara att gå tillbaka till denna funktion. Nästa gång du bokar eller startar en besiktning hämtas dessa ändringar.

För att knyta besiktningspunkter, se filmen nedan.

Hur knyter jag besiktningspunkter till objektet/fastigheten


Mark as helpful.
3

Posted in: Besiktningar