Hur skapar jag en ny kontaktperson?

För att skapa en ny kontaktperson se filmen nedan (ej ljud):

Film om hur du lägger till en ny kontaktperson

Notera följande:

  • Kontaktpersoner får ej med automatik någon rapport eller annan information. Du måste sedan knyta kundens kontaktperson/er till att bli rapportmottagare. Läs mer om detta under rapportmottagare.
  • När du skapar en kontaktperson så finns en ruta som heter “rapportmottagare”. Denna ruta är en global på/av funktion. En kontaktperson kan vara rapportmottagare under många objekt/fastigheter. Om du vill stänga av rapportsändning för denna person utan att behöva gå in under varje fastighet, kan du göra det med att klicka ur denna ruta.
  • Glöm inte att ge kontaktpersonen en befattning då systemet kräver det. I filmen visar vi hur du gör detta samt skapar en befattning om den du vill ha ej finns i listan.

 


Mark as helpful.
1

Posted in: Kundadministration