Varför visas bilder tagna med smartphone med fel orientering i MyScore Mobile?

eroende på telefonmodell och vilken orientering du använder när du initialt tar bilden, genereras ibland fel orientering när bilden laddas
tillbaka in i MyScore från den inbyggda kameran. Det beror på att du exempelvis arbetar i MyScore i stående format (Porträtt) och klickar på
ny bild och sedan direkt positionerar telefonen till liggande format och tar bilden. Sedan när bilden laddas in i MyScore igen, roterar du inte
tillbaka till porträtt läge igen. Då blir bilden vriden ett halvt varv.

Därför registrerar MyScore vilken position du först hade när du initierade kameran men du avslutade inte uppladdningen av bilden på samma sätt.

Händer detta finns det en inbyggd roteringsfunktion och en zoom funktion där du kan justera bilden manuellt innan du sparar bilden.

FEL ORIENTERING

Fel orientering bild
Fel orientering bild

RÄTT ORIENTERING EFTER MANUELL JUSTERING MED KNAPPEN ”ROTERA HÖGER”
Rätt orientering bild


Mark as helpful.
0

Posted in: Besiktningar, Kameran