Hjälp – Frågor & svar

Expand allClose all

Säkerhet (3)

Hur reserverar jag en kund till en användare?

Om du vill att en användare endast skall kunna hantera och se information från en eller flera utvalda kunder måste du reservera dessa kunder till användaren.

Det går också att reservera ett objekt till användaren om du vill begränsa användaren ännu mer.

När du reserverat kunden och/eller objektet kan användaren enbart hantera denna kund/fastighet, både i administrations programmet och i mobilen.

Se filmen nedan för att se hur du går till väga.

 

 

 

 

Permalink. Mark as helpful. 3

Hur byter jag lösenord?

Om du behöver byta ditt lösenord gör du det enklast i MyScore Admin.

Logga in och ändra ditt lösenord längs ned till höger på skärmen (se bild).

Ditt nya lösenord måste innehålla minst 5 tecken.

Självklart gäller ditt nya lösenord både i Admin & Mobile.

changepass

 

 

Permalink. Mark as helpful. 3

Hur lägger jag till en användare?

För kunna lägga till eller administrera användare måste du vara en sk. Superuser.

Se filmen nedan hur du lägger till en användare (Ej ljud)

Film om hur jag lägger till en ny användare

Notera följande:

För att lägga till en användare måste ditt företag beställt tillräckligt många licenser.

Om Ni inte har tillräckligt med licenser visas ett meddelande att du inte kan lägga till en ny användare.

Du har nu två alternativ:

1. Inaktivera en befintligt användare

2. Beställ fler licenser. Ring 08-452 04 90 och tala med MyScore Support eller maila [email protected]

 

 

Permalink. Mark as helpful. 3

Kundadministration (6)

Hur reserverar jag en kund till en användare?

Om du vill att en användare endast skall kunna hantera och se information från en eller flera utvalda kunder måste du reservera dessa kunder till användaren.

Det går också att reservera ett objekt till användaren om du vill begränsa användaren ännu mer.

När du reserverat kunden och/eller objektet kan användaren enbart hantera denna kund/fastighet, både i administrations programmet och i mobilen.

Se filmen nedan för att se hur du går till väga.

 

 

 

 

Permalink. Mark as helpful. 3

Hur skapar jag en nytt besiktningsobjekt

För att skapa ett nytt besiktningsobjekt se filmen nedan.

 

 

Permalink. Mark as helpful. 2

Hur skapar jag en ny kontaktperson?

För att skapa en ny kontaktperson se filmen nedan (ej ljud):

Film om hur du lägger till en ny kontaktperson

Notera följande:

  • Kontaktpersoner får ej med automatik någon rapport eller annan information. Du måste sedan knyta kundens kontaktperson/er till att bli rapportmottagare. Läs mer om detta under rapportmottagare.
  • När du skapar en kontaktperson så finns en ruta som heter “rapportmottagare”. Denna ruta är en global på/av funktion. En kontaktperson kan vara rapportmottagare under många objekt/fastigheter. Om du vill stänga av rapportsändning för denna person utan att behöva gå in under varje fastighet, kan du göra det med att klicka ur denna ruta.
  • Glöm inte att ge kontaktpersonen en befattning då systemet kräver det. I filmen visar vi hur du gör detta samt skapar en befattning om den du vill ha ej finns i listan.

 

Permalink. Mark as helpful. 1

Hur gör jag en kontaktperson till rapportmottagare?

För att göra en kontaktperson till rapportmottagare, vilket betyder att denna person får automatiskt rapporter när en kontrollbesiktning utförts.

Rapportmottagare måste upprättas under varje fastighet/objekt under kunden. Rapportmottagren hämtas och uppdateras från fliken kontaktpersoner.

Om du vill ändra några uppgifter som exempelvis epost, uppdateras också dessa uppgifter i rapportmottagarregistret.

Se filmen nedan hur det går till att lägga till en rapportmottagare (ej ljud):

Film om hur du lägger till en rapportmottagare

Permalink. Mark as helpful. 1

Hur lägger jag upp ett arbetsuppdrag för in/utloggningar

För att lägga upp ett arbetsuppdrag, måste du först skapa en kund och ett huvudobjekt/fastighet.

Titta sedan på filmen för mer detaljer.

 

 

Permalink. Mark as helpful. 2

Varför visas en total bedömning av hela besiktningen längst ned i rapporten och inte för varje kategori?

Under kunden i kundadministrationen (MyScore Desktop) finns en arbetsflik som heter Betygsystem m.m.
För att den totala bedömningen ska bytas ut på kategori bedömning måste du välja ett gränsbetyg.
(Se gul markering)

Gränsbetyg

Permalink. Mark as helpful. 0

Rapporter (3)

Hur skriver jag ut en statisk rapport

För att skriva ut en statisk rapport, se filmen nedan (Ej ljud):

Hur skriver jag ut en statisk rapport

Observera att vi rekommenderar att du använder vårt verktyg OLAP för egendesignade rapporter. Detta verktyg ger dig möjligheten att skapa vilka rapporter du vill. Det finns inga begränsningar.

Permalink. Mark as helpful. 5

Hur skapar jag en egendesignad rapport

För att designa en egen rapport som du själv bestämmer vilka data som skall finnas med skall du använda vårt verktyg OLAP (Online Analytical Processing)

Om du behöver en enkel statisk rapport, se avsnitt: Hur skriver jag ut en statisk rapport.

Vi kommer att producera en separat manual för OLAP men nedan finns en liten film hur du kommer igång.

OLAP FILM

 

Permalink. Mark as helpful. 1

Varför visas en total bedömning av hela besiktningen längst ned i rapporten och inte för varje kategori?

Under kunden i kundadministrationen (MyScore Desktop) finns en arbetsflik som heter Betygsystem m.m.
För att den totala bedömningen ska bytas ut på kategori bedömning måste du välja ett gränsbetyg.
(Se gul markering)

Gränsbetyg

Permalink. Mark as helpful. 0

Besiktningar (7)

Varför visas en total bedömning av hela besiktningen längst ned i rapporten och inte för varje kategori?

Under kunden i kundadministrationen (MyScore Desktop) finns en arbetsflik som heter Betygsystem m.m.
För att den totala bedömningen ska bytas ut på kategori bedömning måste du välja ett gränsbetyg.
(Se gul markering)

Gränsbetyg

Permalink. Mark as helpful. 0

Hur skapar jag en mall med besiktningpunkter

 

För att kunna knyta besiktningspunker till ett objekt/fastighet måste du först skapa besiktningspunkter i ett bibliotek.

När du startar MyScore första gången medföljer två färdiga mallar. Dessa kan du använda eller kika på och få tips.

Mallbiblioteket är uppbyggt på:

Mall: Mallen är till för att sortera kategorier och besiktningspunkter under ett bibliotek. Mallen gör att det blir lättare att hitta kategorier och besiktningspunkter när du knyter dessa till objektet/fastigheten. En mall kan ha flera kategorier och en kategori kan ha flera besiktningspunkter.

Kategori: En kategori innehåller besiktningspunkter. Ett exempel kan vara entré. I entrén finns exempelvis entrégolv, trappa etc.

Besiktningspunkt: En besiktningspunkt är det du betygsätter. Dessa sorteras under kategorier.

Se nedan för en enkel film hur du skapar en mall, kategori och besiktningspunkter.

Permalink. Mark as helpful. 6

Hur knyter jag besiktningspunkter till ett objekt/fastighet?

För att kunna utföra besiktningar måste objektet/fastigheten ha besiktningspunkter. Du måste därför knyta besiktningspunkter som finns i biblioteket för besiktningspunkter (se avsnittet, hur skapar jag en mall med besiktningspunkter).

Du behöver bara knyta besiktningspunkter en gång till objektet/fastigheten. Varje gång du startar eller bokar en besiktning hämtas dessa automatiskt. Om du vill göra ändringar är det bara att gå tillbaka till denna funktion. Nästa gång du bokar eller startar en besiktning hämtas dessa ändringar.

För att knyta besiktningspunkter, se filmen nedan.

Hur knyter jag besiktningspunkter till objektet/fastigheten

Permalink. Mark as helpful. 3

Hur skapar jag en nytt besiktningsobjekt

För att skapa ett nytt besiktningsobjekt se filmen nedan.

 

 

Permalink. Mark as helpful. 2

Hur kör jag en direktbesiktning min mobil/platta?

Denna film visar hur du kör en direktbesiktning i din mobil/platta.

Permalink. Mark as helpful. 0

Hur arbetar jag med kommande besiktningar?

Kommande besiktningar visar en lista över besiktningsadresser som skall besiktigas.
Listan visar först adresser som är förfallna och då i rött. Är de blåa är den inte förfallen ännu.

Titta gärna på filmen för att se vad du kan göra med denna funktion.

Permalink. Mark as helpful. 1

Varför visas bilder tagna med smartphone med fel orientering i MyScore Mobile?

eroende på telefonmodell och vilken orientering du använder när du initialt tar bilden, genereras ibland fel orientering när bilden laddas
tillbaka in i MyScore från den inbyggda kameran. Det beror på att du exempelvis arbetar i MyScore i stående format (Porträtt) och klickar på
ny bild och sedan direkt positionerar telefonen till liggande format och tar bilden. Sedan när bilden laddas in i MyScore igen, roterar du inte
tillbaka till porträtt läge igen. Då blir bilden vriden ett halvt varv.

Därför registrerar MyScore vilken position du först hade när du initierade kameran men du avslutade inte uppladdningen av bilden på samma sätt.

Händer detta finns det en inbyggd roteringsfunktion och en zoom funktion där du kan justera bilden manuellt innan du sparar bilden.

FEL ORIENTERING

Fel orientering bild
Fel orientering bild

RÄTT ORIENTERING EFTER MANUELL JUSTERING MED KNAPPEN ”ROTERA HÖGER”
Rätt orientering bild

Permalink. Mark as helpful. 0

Problemlösning (1)

Hur löser jag en felaktig installation av MyScore Desktop

Ibland när programmet genomgår större förändringar kan den automatiska uppdateringen bli felaktig.

Du vet att den blivit felkatig om du får ett felmeddelande när du startar MyScore Desktop (PC eller MAC).

Gör då på följande sätt:

1. Öppna kontrollpanelen

2. Program och funktioner

3. Leta upp MyScore i listan

4. Avinstallera MyScore. Du kan få ett felmeddelande. Ignorera och fortsätt.

5. Stäng kontrollpanelen

6. Radera alla genvägar du kan hitta som heter MyScore. Den kan finnas på skrivbordet och under startknappen under program.

7. Titta på nedan film hur du raderar programmappen som blivit felkatig vid uppdateringen. Den mappen och alla andra under mappen “OutOfBrowser” skall raderas.

8. När du gjort detta, öppna webbläsaren slå in https://secure.myscoreapps.com/??/client. Där ?? är namnet på din applikation.

Titta nu på filmen som hanterar punkt 7.

MyScore Fix

Permalink. Mark as helpful. 3

Varför visas bilder tagna med smartphone med fel orientering i MyScore Mobile?

eroende på telefonmodell och vilken orientering du använder när du initialt tar bilden, genereras ibland fel orientering när bilden laddas
tillbaka in i MyScore från den inbyggda kameran. Det beror på att du exempelvis arbetar i MyScore i stående format (Porträtt) och klickar på
ny bild och sedan direkt positionerar telefonen till liggande format och tar bilden. Sedan när bilden laddas in i MyScore igen, roterar du inte
tillbaka till porträtt läge igen. Då blir bilden vriden ett halvt varv.

Därför registrerar MyScore vilken position du först hade när du initierade kameran men du avslutade inte uppladdningen av bilden på samma sätt.

Händer detta finns det en inbyggd roteringsfunktion och en zoom funktion där du kan justera bilden manuellt innan du sparar bilden.

FEL ORIENTERING

Fel orientering bild
Fel orientering bild

RÄTT ORIENTERING EFTER MANUELL JUSTERING MED KNAPPEN ”ROTERA HÖGER”
Rätt orientering bild

Permalink. Mark as helpful. 0

Funktioner (2)

Hur lägger jag upp en applikationsikon på hemskärmen (Ipad)

Se nedan film för att se hur du enkelt lägger upp applikationsikon för MyScore på startskärmen på din Ipad.

För Iphone hittar du samma funktion i Safari, längst ned på skärmen.

Lägg till applikation på startskärm

Permalink. Mark as helpful. 2

Hur skapar jag en nytt besiktningsobjekt

För att skapa ett nytt besiktningsobjekt se filmen nedan.

 

 

Permalink. Mark as helpful. 2

Arbetsuppdrag (1)

Hur lägger jag upp ett arbetsuppdrag för in/utloggningar

För att lägga upp ett arbetsuppdrag, måste du först skapa en kund och ett huvudobjekt/fastighet.

Titta sedan på filmen för mer detaljer.

 

 

Permalink. Mark as helpful. 2

Kameran (1)

Varför visas bilder tagna med smartphone med fel orientering i MyScore Mobile?

eroende på telefonmodell och vilken orientering du använder när du initialt tar bilden, genereras ibland fel orientering när bilden laddas
tillbaka in i MyScore från den inbyggda kameran. Det beror på att du exempelvis arbetar i MyScore i stående format (Porträtt) och klickar på
ny bild och sedan direkt positionerar telefonen till liggande format och tar bilden. Sedan när bilden laddas in i MyScore igen, roterar du inte
tillbaka till porträtt läge igen. Då blir bilden vriden ett halvt varv.

Därför registrerar MyScore vilken position du först hade när du initierade kameran men du avslutade inte uppladdningen av bilden på samma sätt.

Händer detta finns det en inbyggd roteringsfunktion och en zoom funktion där du kan justera bilden manuellt innan du sparar bilden.

FEL ORIENTERING

Fel orientering bild
Fel orientering bild

RÄTT ORIENTERING EFTER MANUELL JUSTERING MED KNAPPEN ”ROTERA HÖGER”
Rätt orientering bild

Permalink. Mark as helpful. 0

Installation (1)

Hur installerar jag MyScore på Mac

1. Hämta Silverlight med din Safari webbläsare
2. Installera Silverlight
3. Installera MyScore enligt annan instruktion du fått
4. Klicka på Safari meny knappen i menyraden och väl inställningar
5. Klicka på fliken Säkerhet

Mac1
6. Klicka på Tillåt instickfilter (Se bild ovan)
7. Klicka sedan på knappen bredvid ”Insticksfilinställningar”
8. Se till att Silverlight är i bockad
9. Håll inne alt knappen och klicka på knappen bredvid MyScore adressen i stora rutan.
10. Nu ska du välja ”På” och ”Kör i säkert läge” ska INTE vara valt. Knappen ”Vid besök på andra platser kan av säkerhetsskäl vara
11. Om du gjort rätt ska det se ut som på bilden. Notera att triangeln ska synas.
12. Klicka på knappen KLAR
13. Första gången du startar MyScore och innan du drar ned appen till Dock eller skrivbordet måste du högerklicka på programmet och välja öppna. Du kommer du få ett varningsmeddelande och du ska då välja knappen ”Öppna”.
14. Nu kan du dra MyScore till skrivbordet eller Dock och sedan dubbelklicka för att starta programmet som vanligt.

Mac2

Permalink. Mark as helpful. 0