MyScore

  • Iphone
  • Myscore
  • Iphone2
  • Foto
  • Ipad
  • Iphone1
  • MyScore ball 3

Kvalitetssäkring på riktigt

Idag ställer kunder höga krav på de tjänster som utförs.  Ett sätt att möta de kraven är att kvalitetssäkra.

Att utföra kvalitetskontroller är en viktig del av kvalitetsarbetet och framförallt återkopplingen till kunden. kvalitetskontrollen visar om leverans sker i enlighet med avtal eller ej. Den hanterar även utveckling och justering av uppdraget över tid. Problematiken med detta arbete är att det tar tid och resurser, vilket skapar kostnader för leverantören. I dagens läge är det många som inte hinner med detta viktiga arbete, trots att man har t.ex. ISO Certifieringar.

Arbetsledarens vardag

Papper, penna, Excelrapporter är vanliga sätt att hantera sina kvalitetskontroller och innebär mycket arbete för arbetsledaren som primärt skall ta hand om kunden, anställda och utförandet av tjänsten. Vi tror att både kunden och leverantören tjänar på att frigöra tid för arbetsledare och annan personal hos leverantören, så att fokus ligger på själva leveransen och utveckling av uppdraget.

Effektivt kvalitetsarbete

MyScore är ett mobilt verktyg för arbetsledaren. Genom några enkla klick i en Smartphone, skapas en färdig rapport som skickas till kundens e-post låda. Rapporten är tydlig och innehåller arbetsledarens utvärdering av den egna leveransen, kommentarer, bilder och beslutsfrågor. All data sparas för framtiden i databasen.

Driftsäkert och mobilt

MyScore är uppdelat i ett administrativt system och mobila plattformar så kallade klienter. Det administrativa verktyget installeras I datorn på arbetsplatsen. Där kan arbetsledaren eller en administratör planera kvalitetsbesiktningar, lägga upp nya kunder, skicka kvartalsrapporter till kunden och mycket mer.

I sin klient (Iphone, Ipad, Android eller motsvarande) får arbetsledaren fram sina planerade kvalitesbesiktningar och kan enkelt utföra dessa som direkt skickas till kunden.  MyScore stödjer alla moderna mobila plattformar på marknaden och kräver därför ingen direkt teknikinvestering.

Mys4